select View
foto

ULTRA FREEZER ISO 46, 68

ULTRA FREEZER (อัลตร้า ฟรีสเซอร์) ISO 46, 68 น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สังเคราะห์ เครื่องทํา ความเย็น ห้องเย็นแช่แข็ง สามารถใช้ได้ดีกับระบบแอมโมเนีย

- มีฟิล์ม น้ำมันที่แข็งแรงช่วยลดการสึก หรอของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ 

- ไม่ทำให้เกิด คราบยางเหนียว และลดปัญหาเขม่าอุดตันในระบบและไส้กรอง

- มีความเสถียรสูงที่อุณหภูมิสูงและต่ำ ทําให้ยืดอายุ การเปลี่ยนถ่าย (Reciprocating) และชนิด สกรู (Screw)

- เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง และโรงงานผลิต น้ำเเข็งและทุกประเภท

PRICE:0.00 ฿